Oferta Katedry

 

Oferta usługowo-badawcza Katedry

 

Nazwa aparatury
(rodzaj usługi)
Możliwości badawcze
Osoby do kontaktu
Środowisko obliczeniowe CDEGS
Projektowanie systemów uziemień i urządzeń piorunochronnych. Kompleksowe obliczenia i badanie własności statycznych i dynamicznych uziemień. Wykonanie obliczeń symulacyjnych w zakresie ochrony odgromowej oraz oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych (EMC).
Analiza oddziaływania linii elektroenergetycznych wysokiego napiecia na środowisko (w tym na sąsiadujące inne linie oraz rurociągi).
Robert Ziemba
Grzegorz Masłowski
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Środowisko obliczeniowe EMTP-RV i EMTP/ATP
Projektowanie systemów elektroenergetycznych. Kompleksowe obliczenia układów elektrycznych i elektroenergetycznych w stanach przejściowych. Wykonanie badań symulacyjnych w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej oraz koordynacji izolacji.
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Udarowy miernik impedancji uziemień WG-407. Miernik MRU-200: pomiary rezystancji uziemień oraz impedancji uziemień przy różnych udarach, pomiary rezystywności gruntu.
Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień oraz impedancji uziemień słupów elektroenergetycznych i rozległych obiektów. Sondowanie geoelektryczne gruntu.
Robert Ziemba
Grzegorz Karnas
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Doradztwo w zakresie ochrony odgromowej
Ekspertyzy w zakresie ochrony odgromowej zgodnej z normami serii PN-EN 62305
Grzegorz Masłowski
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Mobilny miernik 3D pola elektromagnetycznego Maschek ESM-100 z funkcją archiwizacji wyników pomiarów
Pomiary i rejestracja natężenia pola elektrycznego i magnetycznego
w zakresie od 16,7Hz do 400kHz występującego w pobliżu linii elektroenergetycznych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Mariusz Gamracki
Robert Ziemba
(17) 865 12 98
mgamrac@prz.edu.pl
 
Analizator widma typu Real Time RSA 5106 A 
i oscyloskop cyfrowy DPO 5204
Zaawansowana analiza czasowa i widmowa sygnałów niestacjonarnych.
Kamil Filik
(17) 865 12 98
Grzegorz Karnas
(17) 865 12 43
Generatory mobilne:
Typ GUP 100 – 8/20
Typ GUP 80/10
 (udary krótkotrwałe)
Badanie odporności obiektów na udary prądowe:
typ 1 - przebieg oscylacyjny o amplitudzie prądu do 100 kA,
typ 2–przebieg aperiodyczny 8/20 µs o wartości szczytowej prądu do 60 kA,
typ 3–przebieg aperiodyczny 10/350 µs o wartości szczytowej prądu do 3 kA.
Lesław Karpiński
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Generator mobilny
Typ GUP  – 10/100
(udar długotrwały)
 
Badanie odporności obiektów na piorunowy udar prądowy długotrwały o czasie trwania od 10 do 100ms i o amplitudzie prądu ~ 100 A
Lesław Karpiński
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Generator napięciowy
Typ TGUN – 300
Badanie odporności obiektów na udar napięciowy 1,2/50 o amplitudzie do 300kV
Lesław Karpiński
Robert Ziemba
Stanisław Wyderka
ziemba@prz.edu.pl
(17) 865 13 30
Zestaw generatorów i wzmacniaczy (przebiegi sinusoidalne i dobrane arbitralnie)
Generacja przebiegów napięciowych o dowolnym kształcie w zakresie do ±60 V (prąd maksymalny do 10 A, pasmo 0-150 kHz).
Generacja przebiegów sinusoidalnych z możliwością modulacji (pasmo w zakresie 9kHz-1GHz).
Badania zaburzeń przewodzonych zgodne z normą IEC 61000-4-6
(pasmo 150kHz-230MHz).
Kamil Filik
(17) 865 12 98
Grzegorz Karnas
(17) 865 12 43
Generatory lotnicze 1 (generator udarów pojedynczych)
Badania odporności awioniki na indukowane pojedyncze udary prądowe oraz napięciowe. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 125V-3200V (maksymalny prąd 6,4 kA). Przebiegi udarowe typu: W1,W4,W5A,W5B.
Lesław Karpiński
Kamil Filik
(17) 865 12 98
 
Generatory lotnicze 2 (generator udarów wielokrotnych)
Badania odporności awioniki na indukowane wielokrotne udary prądowe oraz napięciowe. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 75V-1600V (maksymalny prąd 2 kA). Przebiegi udarowe typu: W1,W4,W5A,W5B.
Lesław Karpiński
Kamil Filik
(17) 865 12 98
Generatory lotnicze 3 (generator „paczek” udarów szybkozmiennych )
Badania odporności awioniki na indukowane przebiegi typu burst. Testy zgodne z normą DO-160 (sekcja 22). Zakres napięciowy: 40V-3200V. Przebiegi udarowe typu: W2,W3.
Lesław Karpiński
Kamil Filik
(17) 865 12 98
Kolorowa, szybka kamera Photron SA5
Szybka rejestracja wideo oraz analiza zjawisk szybkozmiennych (do 7000 klatek na sekundę w rozdzielczości 1024px:1024px, do 1 miliona klatek na sekundę w mniejszej rozdzielczości, nagrania w kolorze).
Grzegorz Karnas
(17) 865 12 43
Stanowisko pomiarowe do badań jakości energii elektrycznej
Badanie wpływu urządzeń elektrycznych/elektronicznych na sieć energetyczną, badanie układów przekształtnikowych pod względem jakości generowanego napięcia
Witold Posiewała
wposiew@prz.edu.pl
(17) 865 17 70
Środowiska obliczeniowe IES: Electro, Coulomb, Magneto, Faraday, Amperes.
 
www.integratedsoft.com
Numeryczne wyznaczanie pola elektromagnetycznego w układach liniowych i nieliniowych, o geometriach 2D/RS i 3D, z różnymi warunkami brzegowymi, metodami FEM i BEM. Symulacje jednorazowe i parametryczne, w dziedzinie czasu oraz w zakresie niskich częstotliwości, dla różnych wymuszeń prądowych 
i napięciowych, z uwzględnieniem prądów wirowych i zjawiska naskórkowości. Obliczanie indukcyjności, pojemności, sił, strumieni, energii pól itp. Obszary zastosowań to m.in. projektowanie
i symulacja urządzeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych.
Antoni Szczepański,
Mariusz Trojnar
aszczep@prz.edu.pl
(17) 865 12 98
Środowiska obliczeniowe PSpice, LTspice, Tina i inne.
 
Numeryczne i symboliczne analizy obwodów elektrycznych
i elektronicznych, liniowych i nieliniowych. Symulacje jednorazowe i parametryczne (np. w aspekcie wrażliwości, transmitancji),
w dziedzinie czasu, częstotliwości, dla różnych wymuszeń prądowych
i napięciowych, przy zerowych lub niezerowych warunkach początkowych. Obszary zastosowań to m.in. projektowanie i symulacja układów i urządzeń elektrycznych oraz elementów elektronicznych.
Antoni Szczepański,
Mariusz Trojnar
aszczep@prz.edu.pl
(17) 865 12 98
trojnar@prz.edu.pl
(17) 865 12 94
Doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii
Ekspertyzy w zakresie projektowania, pomiary i symulacje turbin wiatrowych, generatorów elektrycznych przeznaczonych do turbin wiatrowych, układów przekształtników energoelektronicznych oraz ich sterowania.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
yegolebi@prz.edu.pl
(17)8651431
Doradztwo w zakresie Smart Grid i Smart Metering
Ekspertyzy w zakresie sieci SmartGrid i sieci informatycznych oraz ich ochrony i bezpieczeństwa.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
yegolebi@prz.edu.pl
(17)8651431
Doradztwo w zakresie systemów informatycznych dla przedsiębiorstw
Projektowanie systemów informatycznych. Dobór rozwiązań integracyjnych. Pomoc w procesach przed wdrożeniowych i wdrożeniowych.
Witold Posiewała
Grzegorz Drałus
 
wposiew@prz.edu.pl
(17) 865 17 70
 
Doradztwo w zakresie energoelektroniki
Ekspertyzy i projektowanie układów energoelektronicznych, w tym: przekształtników wielopulsowych niesterowanych, przekształtników
o obniżonej zawartości wyższych harmonicznych w prądach sieci, przekształtników wielopoziomowych, przekształtników o liczbie faz większej niż trzy.
Ekspertyzy z zakresu transformatorów i autotransformatorów w tym wielofazowych.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
yegolebi@prz.edu.pl
(17)8651431
Doradztwo w zakresie maszyn elektrycznych i ich sterowania
Ekspertyzy i projektowanie maszyn indukcyjnych, synchronicznych
z magnesami stałymi oraz maszyn reluktancyjnych, maszyn wielofazowych przy trzech i większej ilości faz. Obliczenia konstrukcyjne i obwodowo polowe maszyn elektrycznych w tym: analizy elektromagnetyczne, wytrzymałościowe i termiczne.
Projektowanie algorytmów sterowania maszyn elektrycznych oraz przekształtników. Np. sterowanie optymalne, szybkie sterowanie przy wykorzystaniu charakterystyk, DTC, FOC itd.
Lesław Gołębiowski
Marek Gołębiowski
Damian Mazur
yegolebi@prz.edu.pl
(17)8651431
 
 
 
Doradztwo w zakresie systemów elektromechanicznych z drganiami sprężystymi.
Ekspertyzy i synteza napędu elektrycznego, hamującego drgania sprężyste spowodowane nie sztywnością elementów mechanizmu przekazywania ruchu.
 
 
Jarosław Maruszczak
(17)7432469
Doradztwo w zakresie układu regulacji automatycznej procesu technologicznego w trakcie ciągłego wpływania przypadkowych zakłóceń.
Ekspertyzy stochastycznych systemów. Synteza stochastycznych systemów automatycznego sterowania  na podstawie funkcji ryzyka
 
Jarosław Maruszczak
(17)7432469

 

Powrót do góry strony